SIA "Alūksnes slimnīca"

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES SLIMNĪCA”
Reģistrācijas Nr.: 40003252612
Adrese: Pils ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301

Tālrunis: 64307145
E-pasts: pasts@aluksnesslimnica.lv

Norēķinu rekvizīti:

A/S SEB banka (UNLALV2X) LV26UNLA0025004130523