SIA "Alūksnes slimnīca"

2019. gads

Alūksnes slimnīca noslēdz līgumu par Eiropas savienības fonda projekta īstenošanu

 


 

2019. gada februārī Alūksnes slimnīca un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 978 242,00  eiro apmērā.

Projekta mērķis ir veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Alūksnes un Vidzemes slimnīcās, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemē, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Uzlabojot infrastruktūru un tehnoloģijas, pacientiem ar zemākiem ienākumiem būs pieejami kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi tuvāk dzīvesvietai.

Projekts tiks realizēts kopā ar sadarbības partneri Vidzemes slimnīcu. 

Projekta ietvaros Alūksnes slimnīcā paredzēts iegādājoties jaunas tehnoloģiju iekārtas vairākiem profiliem un, attīstot rehabilitācijas un fizikālās medicīnas profilu, uzlabot kvalitatīvu ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Alūksnes, Apes, kā arī tuvāko novadu iedzīvotājiem. Kā arī uzlabot un nodrošināt pieejamību visām iedzīvotāju grupām, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Sadarbības partneris Vidzemes slimnīca iegādāsies mūsdienīgas medicīnas tehnoloģijas – pacientu gultas Terapijas 1 nodaļā un Dzemdību un Ginekoloģijas nodaļā.

Infrastruktūras pārbūves darbi un jaunu tehnoloģiju iegāde tiek veikta projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/017 “Veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana SIA "Alūksnes slimnīca", un medicīnas tehnoloģiju iegāde SIA "Vidzemes slimnīca", uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemē" ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds ( ERAF) 85 % apmērā un 9% valsts budžeta finansējums, pašu uzņēmumu līdzfinansējums 6%.

Informāciju var saņemt:

Paziņojums IUB

Izsludināts EISā

Gala ziņojums

Noslēgtie līgumi

2.Iepirkums “Medicīnisko iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”

Publikācija EISā

Publikācijas IUB

Gala ziņojums

Noslēgtie līgumi

3.Iepirkums “Laboratorijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma ID Nr.ALSL 2019/3

Publikācija EISā

Publikācijas IUB

Gala ziņojums

Noslēgtie līgumi

4.Iepirkums “Projektēšana Alūksnes slimnīcas rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļas pārbūvei un bērnu un ginekoloģijas nodaļas vienkāršotai atjaunošanai un autoruzraudzība”, iepirkuma ID Nr.ALSL 2019/4

Izsludināts EISā

Publikācijas IUB