SIA "Alūksnes slimnīca"

2023.gads

Nr.p.k.
Iepirkuma nosaukums
Iepirkuma procedūra atbilstoši PIL
1Darbinieku veselības apdrošināšana
Tirgus izpēte
2Finanšu revīzijas pakalpojums
Tirgus izpēte
3Medicīnisko mēbeļu piegāde un uzstādīšana slimnīcas nodaļās
Tirgus izpēte
4Elektriski regulējamas kušetes iegāde
Tirgus izpēte
5Dažādu mēbeļu iegāde
Tirgus izpēte