SIA "Alūksnes slimnīca"

2019.gads

Informāciju var saņemt:

Paziņojums IUB

Izsludināts EISā

Gala ziņojums

Noslēgtie līgumi

2.Iepirkums “Medicīnisko iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”

Publikācija EISā

Publikācijas IUB

Gala ziņojums

Noslēgtie līgumi

3.Iepirkums “Laboratorijas iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana”, iepirkuma ID Nr.ALSL 2019/3

Publikācija EISā

Publikācijas IUB

Gala ziņojums

Noslēgtie līgumi

4.Iepirkums “Projektēšana Alūksnes slimnīcas rehabilitācijas un fizikālās terapijas nodaļas pārbūvei un bērnu un ginekoloģijas nodaļas vienkāršotai atjaunošanai un autoruzraudzība”, iepirkuma ID Nr.ALSL 2019/4

Izsludināts EISā

Publikācijas IUB

Gala ziņojums

Noslēgtie līgumi